Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

awangardowysen
22:00
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasoulforme soulforme
awangardowysen
19:40
PINTA Son of a Birch / Oskoła Pszeniczne 9°
Ekstrakt: 9,0% obj.
Alk.: 3,0% obj.
Reposted fromkocham-piwo kocham-piwo

June 30 2015

awangardowysen
23:40

myblueeyedcas:

Actual Model Crowley…

(Season 10 Gag Reel)

awangardowysen
23:39
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
awangardowysen
23:37
1523 ccfd
Reposted fromlouse louse viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
awangardowysen
23:37
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
awangardowysen
11:33
Nie przychodź jutro. Poczekaj parę dni. Nie ma nic trudniejszego od czekania. Musze się z tym oswoić, poczuć, że jesteś ze mną, nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu.
— 00:32
Reposted fromilolilo ilolilo viahardqorem hardqorem
awangardowysen
11:33

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viahardqorem hardqorem

June 29 2015

awangardowysen
23:13
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam viasatyra satyra
awangardowysen
23:13
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
awangardowysen
23:04
awangardowysen
03:04
6455 ae18
Reposted fromwhatsmyname whatsmyname viazprycaz zprycaz
awangardowysen
03:02
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viagdziebezkapci gdziebezkapci
awangardowysen
03:00
3691 b4f3 500

June 27 2015

awangardowysen
15:17
awangardowysen
15:16
Są takie spojrzenia, które można sobie zapamiętać na całe życie. Ułożyć w pamięci jedno po drugim, jak kwiaty w zielniku, i wspominać, które gdzie zostało znalezione. Lub otrzymane
— znalezione
Reposted fromsoulforme soulforme
awangardowysen
15:15
- Wolę pamiętać dobre rzeczy, a zapomnieć o reszcie.
- Tak się nie da - powiedziała.
- Co się nie da?
- To tak, jakby ktoś chciał czuć się tylko szczęśliwy, ale nie smutny - wyjaśniła. - To się nie uda. Albo coś czujesz, albo nie. Nie możesz wybierać, co chcesz czuć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaMyszkinowa Myszkinowa
awangardowysen
15:15
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
15:15
4160 1e8c
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaacia acia
awangardowysen
15:15
Czy to możliwe, że domem jest osoba a nie miejsce?
— Stephanie Perkins
Reposted fromSabela Sabela viaacia acia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl